Etyka

Wszystkie psy hodowlane zawsze będą miały zaspokajane wszystkie swoje potrzeby związane z życiem i codzienną opieką.

Psy w hodowli oprócz indywidualnych programów szkoleniowych wypoczywają trzy razy dziennie na spacerach.

Psy w hodowli są karmione Gosbi Grain Free, wysokiej jakości karmą zapewniającą wszystkie niezbędne składniki diety.

Dokonujemy sprzedaży psów tylko wtedy, gdy istnieje uzasadnione oczekiwanie szczęśliwego, zdrowego i aktywnego życia dla psa.

Przekażemy informacje na temat karmienia i udzielimy wskazówek dotyczących odpowiedzialnego posiadania, gdy szczenięta zostaną sprzedane do nowego domu.

Będziemy udostępniać dokładne i aktualne informacje o wszystkich psach znajdujących się pod naszą opieką.

Będziemy przechowywać dokładne i aktualne informacje o wszystkich sprzedawanych psach.

Będziemy prowadzić dokładne i aktualne notatki dotyczące naszych programów hodowlanych.

Zobowiązujemy się do udzielania prawdziwych i aktualnych informacji o wszelkich chorobach lub innych wadach poprzedniego potomstwa.

Wszystkie psy Action Dogs są zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce (ZKwP)  i tym samym mają prawo do udziału w testach i zawodach prowadzonych w ramach FCI. Pies zarejestrowany w ZKwP może startować we wszystkich oficjalnych egzaminach krajowych w Europie oraz międzynarodowych w tym w egzaminach CACIT w Polsce i za granicą.

Reproduktory

Wszelkie ustalenia dotyczące krycia są uzgadniane w drodze wzajemnego pisemnego porozumienia między Action Dogs a właścicielem suki przed kryciem.

Zobowiązujemy się do udzielania prawdziwych i aktualnych informacji o wszelkich chorobach lub innych wadach poprzedniego potomstwa.

Sprzedaż szczeniąt

Hodujemy i sprzedajemy psy przeznaczone do pracy. Zawsze będziemy traktować priorytetowo domy chcące z psami pracować, w których będą mogły wykorzystać swoje cechy psów myśliwskich.

Szczenięta sprzedawane są z metrykami, książeczkami zdrowia, zaszczepione, znakowane mikroczipem.

Bierzemy odpowiedzialność za wszystkie wychowane przez nas szczenięta i służymy radą, pomocą i informacją nowym właścicielom.

Szczegóły cen szczeniąt oraz bardziej szczegółowe informacje o naszych psach zostaną udostępnione tym, którzy o to poproszą.

Nie stosujemy systemów kolejkowania dla kupców, ale zastrzegamy sobie prawo do wyboru kupców, którzy naszym zdaniem najlepiej nadają się do naszej hodowli.

Zobowiązujemy się pomóc w znalezieniu nowego domu dla psa jeśli będzie to potrzebne, niezależnie od przyczyny.